Altin Oran-Золотое сечение, TUYB-Холст масло. 84х56 см

*Altın oran, doğada çok karşılaşılan bir olgu. “yaratılış” teoricileri, bunu tanrının bir düzenlemesi-dolayısıyla kanıtı olarak göstermeye çalışır. bu mantıksız çünkü altın orana doğada hiç bir zaman mükemmel-kusursuz olarak rastlanmadı, rastlansa bile olaganüstü bir güç tarafından yapıldığına dair bir kanıt yok. birçok bilimci ise, doğadaki altın oran olgusunun kusurlu oluşundan dolayı, altın oranı reddeder. bu da mantıksız, çünkü çıplak gözle dahi gözlemlenen bir olay. kusurlu oluğu da gayet doğal, çünkü doğa laboratuvar ortamı değil ve birbirini etkileyen çok fazla faktörler var…

* Отношение золота – очень распространенное явление в природе. Теоретики «творения» пытаются показать это как расположение Бога – и, следовательно, доказательства. это необоснованно, потому что золото никогда не было найдено в природе как совершенное совершенство. нет никаких доказательств того, что это было сделано чрезвычайной силой.
многие ученые отвергают соотношение золота из-за ошибочного характера золотого отношения в природе. это необоснованно, потому что это событие, которое наблюдается даже невооруженным глазом. также естественно, что природа не является лабораторной средой, и существует так много факторов, которые влияют друг на друга …
*Altın oran, doğada çok karşılaşılan bir olgu. “yaratılış” teoricileri, bunu tanrının bir düzenlemesi-dolayısıyla kanıtı olarak göstermeye çalışır. bu mantıksız çünkü altın orana doğada hiç bir zaman mükemmel-kusursuz olarak rastlanmadı. rastlansa bile, olaganüstü bir güç tarafından yapıldığına dair bir kanıt yok.
birçok bilimci ise, doğadaki altın oran olgusunun kusurlu oluşundan dolayı, altın oranı reddeder. bu da mantıksız, çünkü çıplak gözle dahi gözlemlenen bir olay. kusurlu oluşu da gayet doğal, çünkü doğa laboratuvar ortamı değil ve birbirini etkileyen çok fazla faktörler var…