Bilgi-информация. 2015-Холст-масло.-84х56-см.

*Doğada her varlığın bilgi kayıt sistemi var, bu sistem atom altı ögelere kadar gider. doğa tamamen “Değişimler hakkında bilgi oluştur ve bu bilgilere göre yeniden örgütlen” mantığıyla çalışır. varlık, ilk adımı olasılık hesabına göre yapar, en ekonomik-en az enerji harcaycak sonuca göre adım atar, bunu sistemine kayıt eder ve bir sonraki nesle aktarır. Evrim, tamamıyla bu bilgi kayıt sisteminin eseridir. Evrendeki bütün varlıklar sürekli bir değişim-dönüşüm içindedir.

*В природе существует система записи информации о каждой сущности, которая идет под атомом. природа полностью работает с принципом «Создавать информацию об изменениях и реорганизовывать в соответствии с этой информацией». Предприятие делает первый шаг в соответствии с расчетом вероятности, шагами в соответствии с наименее экономичным наименее затратным результатом, регистрирует его в системе и передает его следующему поколению. Эволюция – это работа этой системы записи информации. Все существа на сцене находятся в постоянной трансформации изменений.