Cift yarIk deneyi-Эксперимент с двумя щелями. 2014, Холст масло. 95х65 см.

*Elektron ve fotonla yapılan bu deneyler, deneycileri şaşırtmış ve aklını karıştırmış. Çünkü foton ve elektronlar, deneylerde adeta canlı gibi, deney düzeneğindeki değişimlere göre farklı davranmakta, değişimleri görmekte, gözlemci yakınken tancecik, gözlemci uzakken dalga özelliği göstermektedir. Bazı bilimciler, “biz bunu anlayamıyoruz, yorumlayamıyoruz!” derken az sayıda bilimci ise atomaltı ögelerin canlı olduğunu kabul etmektedir. Ben de canlı olduğunu düşünenleri mantıklı buluyorum.

*Эти эксперименты, проведенные с электронами и фотонами, удивили экспериментаторов и смутили ум. Поскольку фотоны и электроны ведут себя по-разному в экспериментах по мере их жизни, согласно изменениям экспериментальной установки, они видят изменения, наблюдатели близки к частица, а наблюдатели показывают волновые характеристики. Некоторые ученые говорят, что «мы не можем понять этого, мы не можем его интерпретировать!» И мало кто признает, что атомные частицы живы. Я нахожу тех, кто думает, что это живое, чтобы быть логичным.