Hasbahceye Giden Yola Varamam

Ah edip çırpınan bülbüle döndüm
Biçare dolaşır güle varamam
Aramaktan bezgin düştüm yorgunum
Kendime gelip de dosta varamam
Bilen var mı acep aşkın bağını
Beyhuda geçirdim gençlik çağımı
Aşmaya uğraştım karlı dağını
Susuz bir çöldeyim göle varamam
Sefil Selimi’yim can üze üze
Sarpları geçtim de ulaştım düze
Avcıyım basarım izlerden ize
Has bahçeye giden yola varamam